خيابان شریعتی خیابان خواجه عبدالله انصاری بعد از تقاطع ابوذر پلاک 103واحد 102

جاده خاوران، شهرک صنعتی علی آباد، میدان کاج، بلوار کاج، بلوار توسکا، کوچه نیلوفر 4

22810870 - 22224553 - 22224272 - 22871673 - 22886436 - 22856574

021-22871439

45578 16617

kadkanco.com

kadkangroup@gmail.com

kadcan co

kadkansuspendedceiling

kadkangroup