پورتفولیوی فرهنگی

پردیس سینمایی آزادی

ورق کامپوزیت 3000مترمربع

گریلیوم800مترمربع

تایل 90متر مربع

کناف 140مترمربع

سقف کاذب گریلیوم(درابعاد متفاوت) 3600مترمربع

سقف مشبک با آینه سندبلاست 200متر مربع

تایل آلومینیومی 200متر مربع

لوکسالون 300متر مربع

نمای شیشه ای 80 متر مربع

حرم امام رضا

تایل آلومینیومی 4000متر مربع

لوکسالون 100متر مربع

مسجد جمکران

لوکسالون400متر مربع

تایل 300متر مربع