کدکن مبین سازه

لغتنامه

کدکن مبین سازه

Glossary دایره ی لغت سقف کاذب و نمای کامپوزیت

دامپا

دامپای ۱۰: باند به عرض ۱۰ سانتیمتر
دامپای ۲۰: باند به عرض ۲۰ سانتیمتر
دامپای ساده: باند سقف کاذب دامپا بدون حفره
دامپای سوراخ دار: باند سقف کاذب دامپا که در سطح آن منافذی برای تقویت خاصیت آکوستیک بودن وجود دارد
سوراخدار N1: سوراخهای دامپا به قطر ۱ میلیمتر است.
سوراخدار N2: سوراخهای دامپا به قطر ۲ میلیمتر است.
دامپای طرح دار: باند سقف کاذب دامپا که سطح ان مزین به طرح ‏های هندسی است.
پوشش Non-Woven: لایه سطح پشتی باند سقف کاذب دامپا که به آن لایه نمدین نیز گفته می‌شود و خاصیت آن آکوستیک نمودن سقف است.
بافل (Baffle): اجرای سقف کاذب به صورت ساندویچ نمودن لبه ی دو باند روی هم
یوچانل یا کریِر (Career): سازه اصلی حمال نگهدارنده سقف کاذب دامپا
پروفیل ناودانی لبه یا ساده: پروفیل با مقطع U شکل به عنوان تکیه گاه نگه دارنده سازه سقف کاذب دامپا
پروفیل ناودانی دولبه یا H: پروفیل با مقطع H برای اتصال ابتدا و انتهای دو باند دامپا در کنار یکدیگر
تسمه آویز گالوانیزه:  تسمه به عرض ۲ سانتیمتر که توسط میخ و چاشنی به سقف برهنه شلیک می شود به عنوان آویز سازه معلق سقف کاذب دامپا
میخ و چاشنی: تفنگ هیلتی یا دیگر انواع آن با میخ و چاشنی مورد نیاز مسلح شده و میخ را به سطح مورد نظر شلیک می کند تا پس آن بتوان از میخ آویز گرفت.
کلیپ: برای فیکس کردن تسمه گالوانیزه به یوچانل (کریِر) به کار می رود.
پروفیل ناودانی ۹۰ درجه یا قائمه: برای پله یا پیشانی زدن دامپا در مقاطعی که نیاز به اجرای پله ای سقف کاذب می باشد از این پروفیل استفاده می‌شود.

لوکسالون

لوکسالون ۸۴R: از فرم دادن ورق کویل آلومینیمی به عرض ۱۱۱ میلیمتر و به ضخام ۵/۰ تا ۷/۰ میلیمتر باندی با مقطع خاص به عرض ۸۴ میلیمتر تولید می گردد که طول آن حداکثر ۶ متر است.
لوکسالون باز (بدون مغزی): نوعی از روش نصب باندهای لوکسالون روی سازه زیر سازی با فاصله ی ۱۶/۰ میلیمتر که باعث ایجاد شکاف در فاصله دو باند می شود، این شکاف باعث تبادل هوای پایین و بالای سقف می‌گردد.
لوکسالون بسته (با مغزی): نوعی از روش نصب باندهای لوکسالون روی سازه زیر سازی که در آن فاصله ی شکاف بین باندها با پروفیل مغزی به دو صورت صاف (مسطح) و یا گود (معکوس) پوشانده می‌شود.
لوکسالون شیب دار (کرکره ای): نوعی از روش نصب باندهای لوکسالون که برای شکست های سقف و آفتاب گیر پنجره ها به کار می‌رود.
پروفیل ناودانی دو لبه یا دوبله: برای قرار گرفتن در طول لوکسالون ها در کنار هم
پروفیل ناودانی: برای اجرای دور سازه زیر سازی سقف به کار می رود البته می توان از نبشس هم رای این کار استفاده کرد.
پیچ و مهره یوچنلی: برای اتصال یوچانل ها با هم
کاریر یا یوچانل: سازه نگهدارنده سقف لوکسالون

تایل

تایل نمایان: روشی از اجرای شبکه های زیر سازی سقف کاذب تایل که شبکه بندی در آن دیده می شود
تایل مخفی: روشی از اجرای شبکه های زیر سازی سقف کاذب تایل که شبکه بندی در آن دیده نمی شود
نبشی دور L24: برای اجرا در دور تا دور محیط سقف استفاده می شود تا سطح اتکایی برای سازه نگهدارنده ایجاد کند
سپری: قطعاتی به طول ۳/۶۰، ۱/۲۰، ۰/۶۰ و ۰/۳۰ سانتی متری برای ایجاد شبکه بندی سقف کاذب تایل به عنوان سازه حمال تایل های معلق
مفتول یا آویز قابل گلاژ: به عنوان نگهدارنده تایل ها که داخل HT90 قرار می گیرد
HT90: نوعی اتصال که توسط میخ و چاشنی به سقف متصل می شود تا آویز داخل آن قرار گیرد
فنر دوبل: قسمت پایینی آویز داخل فنر دوبل قرار می گیرد به منظور اتصال به سپری ۶۰/۳

گریلیوم

سقف کاذب گریلیوم یا سلولی: از انواع سقف های epose(باز) می باشد که نمای آن بصورت حفره های مربع یا مستطیل شکل دیده میشود این حفره ها از ابعاد ۳*۳ تا اندازه ۶۰*۶۰ سانتیمتر به درخواست خریدار قابل تولید است.
گریلیوم پره ای: از نوع سقفهای Expose (باز) میباشد که نمای آن بصورت باکسهای U شکل نواری دیده میشود که ابعاد این باکسها بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.
لوور باکس آلومینیومی: از کنار هم قرار گرفتن پروفیلهای آلومینیومی با مقاطع خاص در کنار یکدیگر با فواصل مورد نظر مشتری ایجاد میشود و از جدیدترین و لوکس ترین سقفهای کاذب است.

گریلیوم

ساخت و ساز خشک: ساختار کلی سیستمهای ساخت و ساز خشک شامل صفحات روکش دار گچی (یا سیمانی) و مقاطع فولادی گالوانیزه سبک نورد سرد است که این صفحات به عنوان پوشش و پروفیل‌های فولادی به عنوان زیرسازی عمل می‌نمایند.
پنل گچی ساده RG: پنل های گچی ساده به طور عمومی در سیستم های ساخت و ساز خشک کناف (مانند دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی و سقف های کاذب) مورد استفاده قرار می گیرند.این صفحات دارای روکش کرم رنگ بوده ودر امتداد محور میانی پشت آن ها مهر آبی کناف چاپ شده است.
UH36: سازه ای C شکل که از یک طرف به قطعه اتصال سقفی و از طرف دیگر به قطعه آویز متصل می‌شود.
L25: از این قطعه جهت زیرسازی محل شکست سقف یا در فصل مشترک دیوار و سقف کاذب استفاده می‌شود
F47: جزء اصلی ساختار سقف را تشکیل می دهد که در سقفهای با سازه دو طرفه یک شبکه ایجاد می‌کند.
بست W(قطعه اتصال طولی): از این قطعه جهت اتصال سازه های F47 به صورت طولی استفاده می‌شود.
براکت (قطعه اتصال مستقیم): از این سازه جهت اتصال سازه باربر به سازه آویز ویا اتصال سازه بار بر در نقاطی که ارتفاع آویز بسیار کم است استفاده می‌شود.
کلیپس ( قطعه اتصال سازه به سازه): از این قطعه جهت اتصال سازه باربر به سازه پانل خور استفاده می‌شود.
HT90 (قطعه اتصال سقفی): این قطعه سازه آویز را بوسیله عامل اتصال به سقف اصلی متصل می‌کند.
سازه  C (استاد): این مقطع سبک فلزی جزء عمودی قاب های فلزی را تشکیل می‌دهد.
سازه U (رانر): این مقطع U شکل در کف و سقف و دیوار و بخشهای افقی نصب می‌شود.
پیچ پانل به سازه (TN,TB): جهت اتصال صفحات گچی به سازه زیرین استفاده می‌شود.
پیچ سازه به سازه( LN,LB): جهت اتصال سازه فلزی به سازه فلزی دیگر استفاده می‌شود.
نوار درزگیری (تیپ بتونه): جهت درزگیری محل درز به هم رسیدن دو پانل به یکدیگر استفاده می‌شود.
CD60: این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف کاذب کار میشود جهت مشخص نمودن تراز سقف روی دیوار

تماس با ما