پورتفولیوی صنعتی

پتروشیمی مرجان

کشتيراني بندر عباس

سقف کاذب دامپا آلومينيومي 400 متر مربع
ديوار پوش کامپوتايل 40 متر مربع

کنترل روم مسجد امام صادق

سقف کاذب کامپوتايل طرح موج 50 متر مربع

مجتمع دامپروري بهشهر

گريليوم سلولي 700 متر مربع
تايل آلومينيومي 340 متر مربع
سقف کاذب کناف ضد رطوبت 150 متر مربع